Eliote

És un escriptor de grafit neerlandès resident a Marsella. Introdueix en les seues peces formes i línies que suggereixen arquitectures brutalistes i aisatges boirosos. Inspirat per un entorn inquietant compost per muntanyes, llamps i planetes, les seues lletres semblen esvair-se en composicions galàctiques amb alguns contorns i tècniques simples de polvorització. La base de la seua obra és sempre el blanc i negre, amb l'objectiu de cercar la major eficiència en els efectes sense fer servir la paleta multicolor del grafit tradicional. La seua obra és un clar exemple de com el grafit pretén renovar-se a si mateix mitjançant l'alteració dels seus codis i recursos, alhora que manté la seua pròpia estructura cultural definida des de fa dècades.
Col·laboren: