Mario Guzman

Festival d'Art Urbà Poliniza Dos


Mario Guzmán atén, des del gravat, a les revolucions socials per a generar una imatge gràfica crí­tica i explí­cita amb les problemàtiques polì­tiques del context mexicà. La seua obra explora la identitat, la denúncia social o la tanatopolítica, com un exemple de la gràfica revolucionaria després del gir decolonial.


Col·laboren: